10 พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา

1.กินยาปฏิชีวนะบ่อยครั้ง

2.กินยาปฏิชีวนะโดยไม่แยกแยะ ว่าเป็นโรคจากไวรัสหรือแบคทีเรีย

3.กินยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างเกินความจำเป็น

4.เมื่อติดเชื้อแบคทีเรีย กินยาปฏิชีวนะไม่ครบตามระยะเวลา

5.เคยกินยาปฏิชีวนะด้วยความคิดว่า กินกันไว้ก่อน

6.เคยใช้ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ

7.เคยขอยาปฏิชีวนะจากผู้อื่น หรือแบ่งยาให้ผู้อื่นกิน

8.เคยทำตัวเป็นหมอ ด้วยการแนะนำยาปฏิชีวนะให้ผู้อื่น

9.เคยซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง เมื่อไม่หายจึงไปพบแพทย์

10.เคยขอยาปฏิชีวนะจากแพทย์ และไม่พอใจเมื่อแพทย์ อธิบายว่าไม่จำเป็นต้องใช้

 

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น