เจ้าคณะ จ.แพร่ ร่วมกับหลายภาคส่วน นำสิ่งของมอบช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ปิดหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ทางพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น นายชยพล งามสะอาด ปลัดประจำตำบลวังชิ้น และนายธนากร กันทะ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ได้นำสิ่งของมามอบให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 ตำบลวังชิ้น เพื่อสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปให้กับประชาชนบ้านวังชิ้น ที่ปิดหมู่บ้านเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจริญพรว่า วันนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น นายชยพล งามสะอาด ปลัดประจำตำบลวังชิ้น และนายธนากร กันทะ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ได้นำสิ่งของมามอบให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 ตำบลวังชิ้น เพื่อสนับสนุนสิ่งของอุปโภค-บริโภคไปให้กับประชาชนบ้านวังชิ้น ที่ปิดหมู่บ้านเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน ทุกคนต้องปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น