จ.ลำปาง จัดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะคา และหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหา ราช” เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 และวันย้อนรำลึกการกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อแสดงความสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณา ธิคุณ โดยได้มีการประกอบพิธีขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธี ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพ่อค้า และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลัย เครื่องสังเวยบวงสรวง และอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ
ทั้งนี้ สำหรับงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ทางจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่ จัดกิจกรรมประกอบพิธีขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศ พระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพกษัตริย์ชาตินักรบ ให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปาง ได้น้อมสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงมีคุณูปการต่อชาติและปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ นับแต่ครั้งในอดีตด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กับ พระมหาอุปราชาแห่งพม่า จนมีชัยชนะเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วทุกสารทิศ อีกทั้งได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น