จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดลงเหลือ 132 ราย และรักษาผู้ป่วยหายเพิ่มอีก 179 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (18 ม.ค. 65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 135 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 132 ราย อีก 3 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 อยู่ที่ 3,575 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,020 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 237 ราย โรงพยาบาลเอกชน 675 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 12 ราย Community Isolation (CI) 1,470 ราย และ Home Isolation (HI) 3,717 ราย


สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,712 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 283 ราย อาการหนัก (สีแดง) 25 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 194 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 32,613 ราย และรักษาหายแล้ว 30,341 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 179 ราย ส่วนการตรวจ ATK วันนี้ 12,842 ราย พบผู้มีผลบวก 526 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,565,203 คน คิดเป็นร้อยละ 90.51 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 287,827 คน คิดเป็นร้อยละ 87.84 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 142,814 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,134,562 คน คิดเป็นร้อยละ 88.60

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น