(มีคลิป) นายก ทม.แม่เหียะ พร้อมศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนแม่เหียะ เข้าพบ นอภ.เมืองเชียงใหม่ ขอคำแนะนำที่ดินสาธารณประโยชน์

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 ม.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวคืบหน้าจากกรณีที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เขียงใหม่ มีปัญหาคือที่ดินดังกล่าว ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาใช้ประโยชน์ โดยผิดกฏหมายมาโดยตลอด

ล่าสุดเช้าวันที่ 18 ม.ค. 2565 ที่สำนักงานอำเภอเมืองเชียงใหม่ นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ, นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ, นายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันตำบลแม่เหียะ, นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชน ตำบลแม่เหียะ พร้อมชาวบ้านได้เข้าพบกับ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร ออกจากที่ดินสาธารณประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ในหมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และเศรษฐกิจเมืองแม่เหียะ เพื่อให้เร่งดำเนินการทางกฎหมายตามที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งยุติ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ใช้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของชาวบ้านในพื้นที่ โดยให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบ้านสันพระนอน จากอดีตที่เคยเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์

ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ทราบว่า กรมส่งเสริมการเกษตรไม่เห็นด้วยตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร และได้เสนอข้อพิพาทไปยังอัยการสูงสูงสุด ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณา ชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการดำเนินคดี 61 จะได้มีการหารือของส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ยื่นให้กับทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น