วัดหนองดู่ จ.ลำพูน กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณเจติยาภิบาล (บุญล้วนวรปุญฺโญ)

วัดหนองดู่ จังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณเจติยาภิบาล (บุญล้วนวรปุญฺโญ) อดีตเจ้าคณะตำบลในจังหวัดลำพูน (ธ) และเจ้าอาวาสวัดหนองดู่ ณ เมรุชั่วคราววัดหนองดู่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดการ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 07.00 น. บิณฑบาตถวายภัตตาหารเข้า
เวลา 15.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพ
ออกตั้งบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
อาราธนาสรีระสังขารจากอุโบสถสู่สถานที่พระราชทานเพลิง
เวลา 19.00 น.
แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระเดชพระคุณพระราชวชิรคุณ
วัดดอยพระเจ้าตนหลวง สวดพระอภิธรรม คณะวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา 07.00 น. บิณฑบาต ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระครูโสภณกิตติยาภรณ์วัดถ้ำผาปล่อง สวดพระอภิธรรม คณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา 07.00 น. บิณฑบาต ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สวดพระ อภิธรรม คณะสงฆ์วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา 07.00 น. บิณฑบาต ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 13.00 น. บำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 64 รูป สวดพระพุทธมนต์ พิจารณาผ้าบังสุกุลถวายไทยธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
เวลา 15.00 น. พิธีพระราชทานเพลิง
เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกล่องเพลิงสู่มณฑลพิธี
ประธานทอดผ้าไตร 5 ไตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 5 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล
พระราชทานเพลิง คณะสงฆ์และคณะศรัทธาวางดอกไม้จันทน์ (พระราชทานเพลิงจริง)

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา 06.00 น. เก็บอัฐิ/พระสงฆ์ 3 รูปบังสุกุล ถวายภัตตาหาร 3 หาบ ณ เมรุชั่วคราว
เวลา 07.00 น.
อาราธนาอัฐิประดิษฐานบนอุโบสถเพื่อบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณร

วัดเจดีย์หลวงโดย พระกิตติวิมล ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส รับเป็นเจ้าภาพเมรุ ในงานพระราชทานเพลิงศพ โดยได้มอบหมายให้ พระครูไพบูลย์พัฒนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เป็นประธานหาทุนทรัพย์ในนามวัดเจดีย์หลวง เพื่อสร้างเมรุ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 200,000 บาท

ผู้ใจบุญสามารถร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา โดยไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนได้ที่ พระครูไพบูลย์พัฒนาทร ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีพระครูไพบูลย์พัฒนาทร (สมพร โกมลพยุง) บัญชีเลขที่ 554-0-25223-3 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 08-5653-9397

 

ธรรมานุสรณ์ ปุญฺญานิ ปรโลกสุมี ปติฏฐา โหนฺติ ปาณินํ.

ทุกสรรพสัตว์ที่อุบัติเกิดมาในโลกนี้ ตราบใดยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฎสงสาร ด้วยอำนาจของบุญธรรมกรรมแต่ง คือ กุศลกรรม (บุญ,ความดี และอกุศลกรรม (บาป,ความชั่ว) ทำให้ชีวิตขึ้นๆลงๆ ตามอำนาจของกรรม ดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ประกอบกุศลกรรม คือ ทำดี ด้วยกาย วาจา ใจ เว้นจากความชั่วที่ทำให้เศร้าเหมอง ด้วยกาย วาจา ใจ เช่นกัน จะทำให้ชีวิตท่องเที่ยวใน วัฏสงสาร เป็นไปได้โดยสะดวก

พระครูโสภณเจติยาภิบาล นามเดิมชื่อ บุญล้วน ฉายา วรปุญฺโญ ถือกำเนิดที่จังหวัดสกลนคร ได้มาอุปสมบทที่ นครเชียงใหม่ มาสร้างบารมี ที่ นครลำพูน ตลอดชีพได้สร้างบุญด้วยกาย วาจา ใจ เป็นเหตุให้ตลอดชีวิตในสมณเพศของท่านมีความสุข และแน่นอนว่า สุคติ ย่อมเป็นที่ไปอย่างแน่นอนของผู้สร้างบุญมาตลอด

( พระราชวิสุทธิญาณ )
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น