ต้อนรับคณาจารย์จาก Kyoto Institute of Technology, Japan

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Masato Takagi, Department of Architecture and Design, Kyoto Institute of Technology, Japan ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษและจัดทำหลักสูตร Double Degree Programme ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kyoto Institute of Technology (KIT) เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้อง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น