เหล่ากาชาด จ.เชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อ.เชียงของ

เวลา 09.00 – 12.00 น. วันที่ 18 ม.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปกครองอำเภอเชียงของ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ

โดยในวันนี้มีผู้สนใจมาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 49 ราย บริจาคโลหิตได้ 36 ราย ได้ประมาณโลหิต 13,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย อวัยวะ จำนวน 4 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น