อ.สูงเม่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

……..เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
…….เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ 18 แห่งราชอาณาจักรศรีอยุธยา เสด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลก ปีเถาะ พ.ศ. 2098 ทรงมีสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์สุโขทัยองค์แรกที่ครองกรุงศรีอยุธยาเป็นพระบิดา และมีพระวิสุทธิกษัตรี เป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอีกด้วย
……..ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
…….. ในการนี้นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
……..การร่วมกิจกรรม เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น