ผวจ.เชียงราย นำทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธี เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เช้าวันที่ 18 ม.ค. 65 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน นำคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บริหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยในพิธี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน และผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ภายในบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันยุทธหัตถี เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ 18 แห่งราชอาณาจักรศรีอยุธยา เสด็จพระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลก ปีเถาะ พ.ศ. 2098 ทรงมีสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์สุโขทัยองค์แรกที่ครองกรุงศรีอยุธยาเป็นพระบิดา และมีพระวิสุทธิกษัตรี เป็นพระราชมารดา

ร่วมแสดงความคิดเห็น