(มีคลิป) สรรพสามิตพื้นที่แพร่จับจริง โรงงานสุราชุมชนบ้านวังลึกแอบขนสุราเถื่อน 30 ถุง 660 ลิตรอ่วมโดนปรับ 7 แสนบาท

ผู้สื่อข่าวจากการที่นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มีนโยบายให้ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ ให้การกำกับดูแลสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อนรวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตทั่วประเทศเร่งรัดปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ก่อนหน้าวันที่ 18 มกราคม 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ว่าจะมีการลักลอบขนสุราที่ยังไม่ได้ชำระภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน ขากบ้านวังลึก หมู่ที่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หลังรับแจ้งนายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จึงได้มอบหมายให้นายณฐพบ อินทร์ปรา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน หัวหน้าสายตรวจที่ 1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยนายเชาวลิต จิตต์จรูญพันธุ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจที่ 1 เข้าดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดขณะทำการขนสุราที่ยังไม่ได้ชำระภาษี ได้จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางเป็นสุรากลั่นชนิดสุราขาวบรรจุถุงพลาสติก จำนวน 30 ถุง น้ำสุราประมาณ 660 ลิตร

ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาโดยกล่าวหาว่า มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี เหตุเกิดเนื่องวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 19.50 น. บริเวณถนนซอยทางเข้าฌาปณบ้านวังลึก หมู่ที่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คิดเป็นค่าภาษีสุรา จำนวน 48,264.00บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ กล่าวกับผู้สื่อว่า ในการจับกุมครั้งนี้ซึ่งมีอัตราโทษตามมาตรา 204 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 “จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงสิบห้าเท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสีย” คิดเป็นเงินค่าปรับประมาณ 723,690.00 บาท (เจ็ดแสน -สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

สรรพสาติพื้นที่แพร่ กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 163 ราย เปรียบเทียบปรับ 160 รายส่งฟ้องศาลจำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างดำเนินงานของพนักงานสอบสวน จำนวน 1 รายเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,881,076.41 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน -เจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

สรรพสาติพื้นที่แพร่ กล่าวในตอนท้ายว่า สรรพสามิตพื้นที่แพร่ได้สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประอบสุราชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการประกอบสุราชุมชนให้ชำระภาษีตามกฏหมายได้ทำการพูดคุยและแนะนำอย่างต่อเนื่องและขอเตือนว่าผู้ประกอบสุรากลั่นชุมชนที่แอบขนสุราเถื่อน เมื่อเจ้าหน้าที่จับได้โทษและอัตราปรับสูงมาก อย่างเช่นรายนี้ที่บ้านวังลึกสูงถึง 7 แสนบาท หากโรงงานสุรากลั่นชุมชนทำผิดกฏหมายอาจจะจะถูกปิดลงได้ ขอให้ทำตามกฎหมายเงินภาษีก็จะได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแพร่รวมทั้งประเทศชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น