โควิด19จ.แพร่ลดลงวันเดียวพุ่งพรวด พบรายใหม่อีก 30 ราย

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเภสัชกรเด่น ปัญญานันมฺ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร แจ้งว่าพบ 30 รายกระจายหลายอำเภอ..สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 30 ราย อ.เมือง 10 ราย ต.ทุ่งกวาว 1 ราย ต.นาจักร 3 ราย ต.ในเวียง 2 ราย ต.ป่าแมต 3 ราย ต.แม่คำมี 1 ราย

-อ.ร้องกวาง 5 ราย ต.ทุ่งศรี 1 ราย ต.แม่ยางร้อง 3 ราย ต.ร้องเข็ม 1 ราย
-อ.ลอง 2 ราย ต.เวียงต้า
-อ.วังชิ้น 3 ราย ต.วังชิ้น อ.สอง 1 ราย ต.ห้วยหม้าย
-อ.สูงเม่น 6 ราย ต.ร่องกาศ 4 ราย ต.เวียงทอง 1 ราย ต.หัวฝาย 1 ราย อ.หนองม่วงไข่ 3 ราย ต.น้ำรัด 1 ราย -ต.แม่คำมี 1 ราย ต.ทุ่งแค้ว 1 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 266 ราย
ผู้ป่วยรักษาหาย 2 ราย ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 90 ราย ผู้ป่วยสีเขียว 37 ราย สีเหลือง 52 ราย สีแดง 1 ราย
รายละเอียดหมู่บ้านจะทยอยแจ้งให้ทราบ ป้องกันตนเองให้ดี ฉีดวัคซีนให้ครบ ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด สงสัยให้ตรวจหาเชื้อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น