(มีคลิป) สขจ.เชียงใหม่ จัดชุดผู้ตรวจการ ร่วมบูรณาการหลายภาคส่วน ตั้งจุด “ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ”

วันที่ 18 ม.ค. 65 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดผู้ตรวจการบูรณาการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตั้งจุดตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พร้อมตรวจวัดค่าควันดำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามโครงการ “ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” บริเวณหน้าพิสูจน์หลักฐาน ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลดำเนินการ1. ตรวจสอบรถ พรบ.ขนส่ง จำนวน 22 คัน พบการกระทำผิด 8 ราย ปรับ 2 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 6 ราย 2. ตรวจวัดค่าควันดำ จำนวน 22 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (พรบ.การขนส่งทางบก) 3 คัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น