จ.ลำปาง ขับเคลื่อนมาตรการ ป้องกันโควิด-19 เชิงรุก พุ่งเป้าฉีดเข็ม 3 ร้อยเปอร์เซ็นต์

จ.ลำปาง ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันโควิด-19 เชิงรุก พุ่งเป้าฉีดเข็ม 3 ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพิ่มพื้นที่ SHA+ กระตุ้นการท่องเที่ยว

วันที่ 19 ม.ค. 65 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหอการค้าจังหวัดลำปาง และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น และนำเสนอประเด็นมาตรการจังหวัดฯ เพื่อระงับการแพร่กระจาย Covid-19 โอมิครอน เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดลำปาง มีมาตรการดังกล่าว อาทิ การค้นหาเชิงรุกในประชาชนด้วย ATK มากกว่า 5 หมื่นคน และทุกอำเภอ ดำเนินการรักษาแบบ HI ตามมาตรฐานที่เน้นความปลอดภัย รวมทั้งมาตรการฉีดวัคซีนในจังหวัดฯ สะสมมากกว่า 1 ล้านเข็ม โดยกำหนดเป้าฉีดเข็ม 3 ร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในเดือน ม.ค. 65 เพิ่มบริการเชิงรุกในชุมชน เป็นต้น

สำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ มีการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน SHA ไปสู่ SHA+ (เพิ่มพื้นที่สีฟ้า) ให้ผู้ประกอบการ พร้อมยกระดับเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 13 อำเภอ เชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการดำเนินโครงการ Lampang Smart Tourism

ร่วมแสดงความคิดเห็น