กาชาด จ.ลำปาง​ เยี่ยมนักเรียนทุน ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามตรวจดูแล ให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ และให้ความอบอุ่น เสมือนเป็นผู้ปกครอง ของนักเรียน นักศึกษา ติดตามในเรื่องการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ให้แนวคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิต
ให้ขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น พร้อมทั้งมอบทุนสงเคราะห์ เพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เครื่องอุปโภค – บริโภค ผ้าห่ม ผ้าขนหนู เสื้อกันหนาว รองเท้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 3 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น