สขจ.เชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจวัดค่าควันดำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันนี้ 19 ม.ค.65 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดผู้ตรวจการออกตั้งจุดตรวจสอบรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พร้อมตรวจวัดค่าควันดำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ด่านชั่งน้ำหนัก ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีผลดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบรถ พ.ร.บ.ขนส่ง จำนวน 23 คัน พบการกระทำผิด 3 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 1 ราย ปรับ 2 ราย 2. ตรวจสอบรถ พ.ร.บ.รถยนต์ จำนวน 29 คัน พบการกระทำผิด 3 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 1 ราย ปรับ 2 ราย 3. ตรวจวัดค่าควันดำ จำนวน 23 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น