ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ จับอีกร้านอาหารฯ ย่านช้างเผือก ปล่อยให้ลูกค้านั่งดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลัง 3 ทุ่ม

วันที่ 19 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 21:00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัด จ.เชียงใหม่ และ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นาย อ.เมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิก อส.อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ช้างเผือก สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 9/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.จอมทอง อ.ดอยเต่า อ.แม่แตง และ อ.แม่ริม

ข้อ 1 ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID -Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการฯ ได้ออกตรวจร้านฯ รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ผลการตรวจติดตาม พบ 1 ร้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่  กระทำความผิดโดยมีพฤติกรรม เปิดให้บริการและยินยอมให้มีการนั่งบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ภายหลังเวลา 21.00 น. นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมในลักษณะสังสรรค์อยู่ภายในร้าน หลังปิดทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฯ จึงทำการจับกุมผู้ประกอบการ โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 9/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกับทำการบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น