สขจ.เชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจวัดค่าควันดำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันนี้ 22 มค.2565 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดผู้ตรวจการออกตั้งจุดตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พร้อมตรวจวัดค่าควันดำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

มีผลดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบรถ พรบ.ขนส่ง จำนวน 35 คัน พบการกระทำผิด 1 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ – ราย ปรับ 1 ราย
2. ตรวจสอบรถ พรบ.รถยนต์ จำนวน 23 คัน พบการกระทำผิด 4 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 3 ราย ปรับ 1 ราย
3. ตรวจวัดค่าควันดำ จำนวน 35 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น