(มีคลิป) ชาวบ้านแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ร้องทุกข์ ก่อสร้างถนน ใช้ประโยชน์แทบไม่ได้ กลับเป็นจุดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่าเดิม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 นายโกศล เอกพิณทอง ตัวแทนชาวบ้าวบ้านตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้องทุกข์มายังสื่อมวลชนในพื้นที่ ว่า ถนนสาย 108 แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ บริเวณหน้า รพ.แม่ลาน้อยมีการสร้างถนน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคือ เพื่อลดอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการใช้ถนน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพราะแต่เดิมถนนบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งขึ้นดอย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เมื่อมีโครงการสร้างถนนขึ้นใหม่ ชาวบ้านแถบนั้นก็ดีใจ คิดว่าจะได้ลดอุบัติเหตุ และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

แต่ในขณะนี้ ถนนก่อเสร้างแล้วเสร็จ แต่กลับมีปัญหามากกว่าถนนเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมีร้านค้าร้านอาหารที่ชาวบ้านจำหน่ายกันหลายร้านอยู่ริมทางดังกล่าว พอถนนสร้างเสร็จ ปรากฏว่า เกาะกลางถนนมีขนาดใหญ่มาก กว้างกว่าถนนที่รถวิ่งได้อีกด้วย รางระบายน้ำ มีการทำเป็นตัว V แบบไม่มีฝาปิด ซึ่งชาวบ้านต้องการทำเป็นตัว U แล้วมีฝาปิด หรือแบบฝังท่อ จะดีกว่าหรือไม่


ประเด็นสำคัญของการร้องทุกข์ในครั้งนี้ คืออยากนำเสนอให้มีการตรวจสอบว่า การก่อสร้างถนนบริเวณดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่ งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่ รางระบายน้ำแบบตัว V สามารถสร้างในพื้นที่ชุมชนได้หรือไม่
ในเบื้องต้นได้ร้องทุกข์ยื่นหนังสือไปทางเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยแล้ว เพื่อขอให้ประสานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องลงมาดู แต่เรื่องยังไม่คืบหน้า จึงได้ร้องเรียนมายังสื่อมวลชน ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้น และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างถนนดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น