ร่วมพิธีเปิดในการแข่งขัน MWit Science Fair 2022 ระดับชาติ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าร่วมพิธีเปิดในการแข่งขัน MWit Science Fair 2022 ระดับชาติ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนและครู ในการแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชาติ “สร้างพลังความคิดและชีวิตที่ยั่งยืนด้วยวิทย์และเทคโนโลยี” โดยมีทีมโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1(ห้องเรียน ASI) ผ่านเข้ารอบ จำนวน 2 ทีม โดยมีคุณครูสุพิชสินี โรจน์จันทร์ดา และคุณครูพรทิพย์ บุญตันจีน เป็นครูผู้ฝึกสอน ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนนวมินนทราชูทิศ พายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น