“ไหว้สาใส่ขันดอกบูชาพระรอดหลวงสมโภชวัดมหาวัน ครบ 1,365 ปี” 26-30 มกราคม 2565 วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน

ประชาชนเชียงใหม่-ลำพูน แห่อัญเชิญพระรอดพันปีสู่ข่วงแก้วลานบุญในงาน “ไหว้สาใส่ขันดอกบูชาพระรอดหลวงสมโภชวัดมหาวัน ครบ 1,365 ปี” ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2565 ณ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน, คณะที่ปรึกษาฯ, คณะกรรมการกลุ่มฯ, พระมหาทอง กิตติรตนสมปนโน เจ้าอาวาสวัดกอม่วง (เจ้าคณะตำบลอุโมงค์ เขต 1) ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลสารภี เชียงใหม่ นำโดย นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน นำโดย นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ผู้บริหารฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ และพุทธศาสนิกชนตำบลสารภี, ตำบลอุโมงค์ ร่วมถวายเครื่องสักการะอาราธนาพระรอดรัตนมณีหยกดำ, พระรอดหลวงสัมฤทธิ์, พระพุทธธาตุเจ้า 10 พระองค์ในขบวนแห่อัญเชิญพระรอดพันปี จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ มายังวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน สู่ข่วงแก้วลานบุญในงาน “ไหว้สาใส่ขันดอกบูชาพระรอดหลวงสมโภชวัดมหาวัน ครบ 1,365 ปี” ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2565 ณ วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น