(มีคลิป) บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 175 หลังคาเรือน

เมื่อ 16.00 น. 22 ม.ค. 65 พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ฝกร.ฉก.ร.7 จัด กพ.จิตอาสา,ชุดพระราชทานกองทัพบก จำนวน 4 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.ผาบ่อง,แขวงการทาง ม.ส.,กฟภ.ม.ส. ในการบรรทุกน้ำและเติมให้กับถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน บ.แม่สะกึด ม.4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการ “ราษฎร รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 175 หลังคาเรือน,ประชากร 534 คน ,ประมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 42,000 ลิตร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น