ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกช่อฟ้าเอกศาลาอบรมวิปัสสนาพระกัมมัฏฐาน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกช่อฟ้าเอกศาลาอบรมวิปัสสนาพระกัมมัฏฐาน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

เนื่องในโอกาสฉลองมงคลอายุวัฒน์ พระครูปลัดวรกร เขมปญโญ(พระครูบาน้อย) ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น