ทำความรู้จัก ธุรกิจนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมคืออะไร? และมีสินค้าอะไรบ้าง

ธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเฟื่องฟูมากในช่วงเวลาที่โลกทั้งโลกสามารถเชื่อมกันได้ง่ายเพียงคลิกเดียว มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ธุรกิจหลายอย่างเฟื่องฟู หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งหากพูดไปแล้วอาจจะดูกว้างจนนึกไม่ออกว่าคืออะไร และมีสินค้าอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกัน

 

สินค้าอุตสาหกรรมคืออะไร 

ก่อนที่จะรู้ว่าธุรกิจนำเข้าอุตสาหกรรมคืออะไร เราต้องรู้ก่อนว่า “สินค้าอุตสาหกรรม” นั้นคืออะไรบ้าง และสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าอะไรได้บ้าง

สินค้าอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคปกติ มักนิยมซื้อขายกันระหว่างบริษัทหรือนิติบุคคล โดยนำไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือเป็นส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก อะลูมิเนียม เครื่องจักร โดยเราสามารถแบ่งสินค้าอุตสาหกรรมออกได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

  1. สิ่งที่ตั้งคงทนถาวร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร สายพาน อาคาร โรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ส่วนใหญ่เรานำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้จากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี จีน
  2. วัตถุดิบ หรือสิ่งที่นำไปผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก อะลูมิเนียม หรือของที่นำไปบริโภค อย่างผัก ผลไม้
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ส่วนใหญ่จะนำเข้าอุตสาหกรรมประเภทนี้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่าง แม่แรง เครื่องมือการขนย้ายต่างๆ รวมไปถึงคอมพิวเตอร์
  4. วัสดุประกอบต่างๆ สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน อย่างรถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ ทางโรงงานที่ประกอบจะไม่ได้ผลิตเอง แต่มักจะนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมชนิดนี้จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์
  5. วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในสำนักงานหรือว่าในโรงงาน อย่างกระดาษ เทปกาว
  6. บริการต่างๆ เป็นบริการที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักร หรือชิ้นส่วนต่างๆ

 

รู้จักธุรกิจนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมคืออะไร 

สำหรับธุรกิจนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจที่นำเข้าสินค้าต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จากต่างประเทศ มาขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อใช้ในการผลิตและประกอบ ซึ่งชิ้นส่วนบางประเภท ใช้การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจะมีราคาถูกกว่าในประเทศไทย และมีความคุ้มค่ากว่า และนำไปขายได้ราคาดีกว่านั่นเอง นอกจากนี้หากว่าเป็นการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานก็มักจะมีคุณภาพดี และทนทานนั่นเอง

 

ในทุกวันนี้ ประเทศไทยมีหลายบริษัทที่นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าจำนวนมาก โดยมักจะมีบริษัทคนกลางที่คอยนำเข้าสินค้าเหล่านี้ และให้บริการติดตั้งและซ่อมแซมเสริมด้วย ซึ่งจะดีกว่าการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ที่ต้องติดต่อยุ่งยาก และต้องหาบริการติดตั้งและซ่อมแซมในภายหลัง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น