สาธารณสุขอำเภอ สันกำแพงเร่งตรวจ ATK เชิงรุกกลุ่มเสี่ยง 198 ราย พบผลบวก 13 ราย

 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ศปก.อำเภอสันกำแพง โดยการอำนวยการของ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ หัวหน้า ศปก.อำเภอสันกำแพง พร้อมด้วย นายนิรันดร บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง ได้ให้ชุด CDCU (ทีมเฝ้าระวังสอบสวนคบคุมโรคในพื้นที่ ระดับอำเภอสันกำแพง) ดำเนินการออกตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุกโดยวิธีตรวจ ATK ในประชาชน และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสันกำแพง

ผลการปฏิบัติงาน จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจ ATK จำนวน 198 ราย พบผู้มีผลบวก 13 ราย ได้ส่งเข้ารับการรักษาเบื้องต้นในระบบ HI เป็นที่เรียบร้อยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น