พุทธศาสนิกชนจังหวัดแพร่ ขอแสดงมุทิตาจิตยินดีพระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น พระครูวิจิตรพัฒนวิมล ที่ปรึกษาจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ขอแสดงมุทิตาจิต พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (เสนาะ กตสาโร) เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม จังหวัดแพร่

ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ขอแสดงมุทิตาจิต พระครูวิจิตรพัฒนพิมล (เจตน์ ทิพฺพวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่ เจ้าอาวาสวัดแม่คำมีรัตนปัญญา จังหวัดแพร่ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น