(มีคลิป) หน่วย ฉก.ร.7 เร่งขยายผลการอบรม อัดก้อนใบไม้จากป่า เพื่อส่งแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก

หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 เร่งขยายผลการอบรมอัดก้อนใบไม้จากป่า เพื่อส่งแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดการเผาป่า ล่าสุดในห้วงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา พบจุดไฟป่าแล้ว 68 จุด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ร.ท. วิษณุ ต๊ะนางอย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ฉก.ร.7 ( น.ฝกร.ฉก.ร.7 ) เป็นวิทยากรในการอบรมขยายผล การอัดก้อนใบไม้ เพื่อส่งขายและแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมัก ตามแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิง จ.แม่ฮ่องสอน “ชิงเก็บลดเผา” และโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ฉก.ร.7 เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน ณ ฐานฯกุงไม้สัก บก.ร้อย.ร.711 ฉก.ร.7

ในวันเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน ได้สรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565
1.จุดความร้อนประจำวันที่ 24 มกราคม 2565 จำนวน 8 จุด
2.จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 มกราคม 2565 จำนวน 68 จุด สูงสุดที่ อ.แม่ลาน้อย จำนวน 21 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 31 จุด
3.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 25 มกราคม 2565 ค่า PM2.5 เท่ากับ 21 มคก.ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก.ลบ.ม. คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก)

ร่วมแสดงความคิดเห็น