เดินหน้าแก้ปัญหาหวยแพง! พร้อมวางแนวทาง 4 มาตรการ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อน จากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่เกินกว่าที่กำหนด ในสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลสำนักการตลาดและจัดจำหน่าย ร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการ และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว กับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงถึงที่มาของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาว่า สาเหตุหลักเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์สลากเอง และตัวผู้จำหน่าย สำนักงานฯ และเพื่อบรรเทาปัญหาระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ประกอบด้วย
1.ขยายจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” จำนวน 1,000 จุดทั่วประเทศ
2.เปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จะปิดรับสมัครในวันที่ 31 มกราคม 2565 มีผู้สนใจกว่า 800,000 ราย
3.จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์
4.ออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ทั้ง 4 มาตรการนี้ จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของการจำหน่ายสลากเกินราคาลงได้
นายอนุชา กล่าวว่า จากมาตรการที่ได้รับทราบจะนำไปประกอบการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้ ขอให้สำนักงานสลากฯ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลการจำหน่ายสลากขององค์กรสลากต่างประเทศ รวมถึงปัญหาและข้อร้องเรียนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การหาทางออกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น