โควิด-19 จังหวัดแพร่ พบอีก 27 ราย กระจายไปทุกอำเภอ

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งว่า ขณะนี้กระจายทุกอำเภอ สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565 วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 27 ราย


-อ.เมือง 10 ราย ต.นาจักร 7 ราย ต.ช่อแฮ 1 ราย ต.เหมืองหม้อ 1 ราย ต.ในเวียง 1 ราย อ.ร้องกวาง 3 ราย ต.แม่ยางร้อง ต.แม่ยางตาล ต.ห้วยโรง
-อ.สูงเม่น 5 ราย ต.ดอนมูล 2 ราย ต.บ้านปง 2 ราย ต.น้ำชำ 1 ราย อ.ลอง 2 ราย ต.แม่ปาน
-อ.เด่นชัย 1 ราย ต.แม่จั๊วะ
-อ.สอง 3 ราย ต.ห้วยหม้าย 2 ราย ต.บ้านหนุน 1 ราย อ.วังชิ้น 1 ราย ต.แม่เกิ๋ง
-อ.หนองม่วงไข่ 2 ราย ต.ทุ่งแค้ว ต.วังหลวง


ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 395 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 9 ราย ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 89 ราย ผู้ป่วยสีเขียว 32 ราย สีเหลือง 56 ราย สีแดง 1 ราย
รายละเอียดหมู่บ้านจะทยอยแจ้งให้ทราบ ป้องกันตนเองให้ดี ฉีดวัคซีนให้ครบ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สงสัยให้ตรวจหาเชื้อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น