อ.แม่ออน เร่งให้มีการฉีดวัคซีน ให้ครบทุกคนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.สาธารณสุข รพ.แม่ออน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อปท. อสม. พร้อมกับพบปะประชาชน รวมถึงแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 เคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่ทา อ.แม่ออน

โดยในวันนี้มีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 560 คน แบ่งเป็น 1. Pfizer เข็มที่ 1 จำนวน 8 คน 2. Pfizer เข็มที่ 2 จำนวน 36 คน 3. Pfizer เข็มที่ 3 จำนวน 444 คน 4. AZ เข็มที่ 1 จำนวน 3 คน และ 5. AZ เข็มที่ 3 จำนวน 69 คน ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ นายอำเภอแม่ออนยังได้ให้บุคลากรทางการแพทย์ ไปบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนถึงที่บ้าน ที่ผู้ที่จะฉีดวัคซีนมาที่หน่วยไม่ได้ นอกจากนั้นนายอำเภอแม่ออน ยังให้กำลังผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ที่มารับการฉีดวัคซีนด้วยความห่วงใย

ร่วมแสดงความคิดเห็น