คณะกรรมการโครงการทุน “สานฝันปั้นวิศวกร” เข้าชี้แจงรายละเอียดกับ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการโครงการทุน “สานฝั้นปั้นวิศกร” ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำโดย คุณสุพัตรา วีรปรีชาเมธ กรรมการมูลนิธินักศึกษาเก่าวิศวะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองประธานกรรมการทุนสานฝันปั้นวิศวกร กล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการทุนสานฝันปั้นวิศวกร ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ และแนะนำแต่ละภาควิชา เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ คุณสุธิดา แซ่เตี๋ยว Gaer 43 ร่วมพูดคุยแนะแนวแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนให้น้องๆ ฟัง รวมไปถึงประโยชน์ที่ได้จากการเรียนวิศวะ

และยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าฯ ที่จบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่ พี่วุฒิ นายณัฐวุฒิ นิยมสำรวจ กว. รุ่นปี 55 สอบติดรอบยื่นคะแนน ADMISSION วิศวกรรมโยธา Gear 44 ปัจจุบันประกอบอาชีพ วิศวกรโยธาในบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น ทำงานควบคุม ตรวจสอบ ดูแล Project ของบริษัทที่จังหวัดลำพูน และพี่บอย นายวีระ วงค์ไฝ กว. 53 ประธานนักเรียนปี 53 สอบติดโควตา มช. Gear 41 โยธา เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำงานรับเหมาก่อสร้าง ขณะนี้รับเหมาก่อสร้างราชการ 9 project

ร่วมแสดงความคิดเห็น