เครือข่ายป้องกันไฟป่า และหมอกควันบ้านหาดลี่ ทำแนวกันไฟห้วยแม่เฮิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนโยบายของ จ.แพร่ ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และนโยบายของ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ให้ทุกท้องที่ระมัดระวังไฟป่าและหมอกควัน
โดยเช้าวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอุทิตย์ จินดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหาดลี่ ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมชุดเครื่อข่ายไฟป่าและหมอกควันบ้านหาดลี่ หมู่ 4 ต.สบสาย เข้าทำแนวกันไฟป่า กว้าง 8 ม.ยาว 2 ก.ม. บริเวณห้วยแม่เฮิมถึงวัดดอยจำค่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น