นอภ.เมืองแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผญบ. และประชาชน ร่วมพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีต้อนรับเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านนาป่าแปก หมู่ที่ 4 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เงินสบทบกองทุน 30,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น