ม.แม่โจ้ ประชุมฯ เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43-44

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราช การจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 และปีการศึกษา 2563-2564

ซึ่งเป็นการประชุมกองอำนวยการร่วม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยา ลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ และวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมแสดงความคิดเห็น