(มีคลิป) อ.พาน วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ พญามังรายหลวง องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

เวลา 09.00 น. วันที่ 26 ม.ค. 65 พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญญาวชิโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังรายหลวง โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน,นางสมเกียรติ คำแสนยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน  ร่วมกันประกอบพิธีด้วย

ซึ่งมีขนาดความสูง 760 ซ.ม. นับว่าเป็นการก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังรายองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งเมืองเชียงราย 760 ปี ณ บริเวณมณฑลพิธีลานอนุสาวรีย์พญามังรายหลวง ติดกับถนนพหลโยธินขาล่อง ใกล้ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีทรายขาว บนเนื้อที่ 27 ไร่ ในพระอิริยาบถประทับยืน แต่งพระองค์ด้วยเครื่องทรง ซึ่งมีต้นแบบจากเครื่องประติมากรรมเทวดาเจดีย์วัดเจ็ดยอด และเจดีย์วัดกู่เต้า เมืองเชียงแสน พระหัตถ์ขวาทรงพระขันธ์ พระหัตถ์ซ้ายแผ่ไปเบื้องหน้า ชี้ลงสู่แผ่นดินเมืองพาน ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 3 ล้านบาท

โดยการระดมทุนจำหน่ายเสื้อและของที่ระลึก ให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพาน และจังหวัดเชียงราย รวมถึงผู้ที่สนใจ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังรายหลวง บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 5220657054 ติดต่อสอบถาม ปลัดสมเกียรติ คำแสนยศ 089-9500445 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนการปรับภูมิทัศน์ และอาคารรอบอนุสาวรีย์ งบประมาณ 5 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น