โรงเรียนเรยีนาเชลีฯ แนะนำหลักสูตร”แผนการเรียนศิลป์อาชีพ” สำหรับนักเรียนที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครได้

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จัดให้มีแผนการเรียนศิลป์อาชีพ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต เรียนเข้าใจง่าย Design อนาคตได้จริง โดยมี 2 แผนการเรียนดังต่อไปนี้

1.แผนการเรียนศิลป์อาชีพ-ศิลปะการอาหารและการจัดการ (Culinary Arts and Management Program)
-แผนการเรียนอาชีพที่ตอบโจทย์ ทั้งการศึกษาต่อในอนาคต และการประกอบอาชีพ ด้วยหลักสูตรรายวิชาด้านอาหารที่หลากหลายรูปแบบ การเรียนเวิร์คช็อป การทำอาหารคาว หวาน อาหารสุขภาพ กิจกรรม เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้สูตรอาหารและขนมใหม่ๆ รวมทั้งการทำเครื่องดื่ม และที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะผ่านการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการครัว และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และที่สำคัญได้จำลองการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในอนาคตทั้ง SME หรือ Social Enterprise (การทำธุรกิจเพื่อสังคม)

2.แผนการเรียนศิลป์อาชีพ-การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Business Management of Health Services and Herbal Products)
-แผนการเรียนศิลป์อาชีพที่ทันสมัย In-trend เพราะเน้นด้านการรักษาสุขภาพ นำสมุนไพรไทยมาต่อยอดในด้านการแพทย์แผนไทย เรียนรู้สมุนไพรไทย สรรพคุณในด้านต่างๆ นักเรียนได้เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย รวมทั้งการนำสมุนไพรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการทำธุรกิจเบื้องต้นทั้ง SME หรือ Social Enterprise (การทำธุรกิจเพื่อสังคม) และการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการสมุนไพร สวนสมุนไพร รวมทั้งได้เรียนภาษาจีน เพื่อต่อยอดการศึกษาต่อในอนาคต ทั้งต่อยอดการเรียนการแพทย์แผนไทย ในระดับมหาวิทยาลัย และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เช่นกัน

“เรียนเข้าใจง่าย Design อนาคตได้จริง ต้องศิลป์อาชีพที่เรยีนา”

สำหรับนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โทรศัพท์ 053-282395 หรือ สมัคร Online : www.regina.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น