อบต.บ้านปง อ.สูงเม่นขานรับ จ.แพร่ปีแห่งรวมพลคนปีขาล 2565 ออกติดตุงไจย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยนายพงศ์พณิช เวียงทอง นายก อบต. และ จ.อ.กฤษดา โสตถิกุล ปลัด อบต. บ้านปงตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ทำการประดับตุงไจย
ตามนโยบายของ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับตุงไชยซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องสักการะบูชาพระธาตุช่อแฮ บริเวณสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรม สมาคม บ้านเรือน และบริเวณริมถนนสายสำคัญของจังหวัดแพร่ จากที่ จ.แพร่ ดำหนดไว่ว่า ปี  2565 เป็นปีรวมพลคนปีขาลไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น