โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนปีการศึกษา 2565

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เผยว่าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง กองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง เผยว่าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวางเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2565
ชั้นที่เปิดรับสมัคร คือ ระดับอนุบาล 1 ระดับอนุบาล 2
ระดับประถมศีกษา ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.1
สอบถามเพิ่มเติม 054- 596566

ร่วมแสดงความคิดเห็น