โรงเรียนจอมทอง ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาตาก

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจอมทอง โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ และ จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดียรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และทีมงานกิจการนักเรียน ได้นำเสนอข้อมูล ในการนี้ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นตัวผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนจอมทอง ณ ห้องประชุมไทรทอง อาคาร ๙ อินทวิชยานนท์ ๕๗ ปี โรงเรียนจอมทอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น