อ.สันกำแพง เร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามจุด รพ.สต.ในพื้นที่รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป อำเภอสันกำแพง โดยการอำนวยการของ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ประธานกรรมการบริหารจัดการฉีดวัคซีนอำเภอสันกำแพง นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง และนายนิรันดร บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง จัดให้มีหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและป้องกันอาการรุนแรงของโรคโควิด-19

โดยจัดบริการ ณ โรงพยาบาลสันกำแพง รพ.สต.บ้านกอสะเลียม รพ.สต.บ้านล้านตอง รพ.สต.บ้านมอญ และ รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง รวมทั้งออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงถึงบ้าน มีประชาชนได้รับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 514 คน โดยแยกเป็น 1. AstraZeneca 152 คน 2. Pfizer 302 คน 3. Moderna 60 คน โดยฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 33 คน เข็ม 2 จำนวน 107 คน เข็ม 3 จำนวน 343 คนและเข็ม 4 จำนวน 31 คน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ออกไปบริการถึงบ้านในพื้นที่ ให้กับผู้ที่มาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนไม่ได้เพื่อเร่งสร้างภูมิสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความป้องกันโรคโควิด -19 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น