แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว “แอพพลิเคชั่นค้นหาทะเบียนรถ” สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น