ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ ต้อนรับเลขานุการปลัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นายพรมมา คำแปน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดในตำบลเหมืองหม้อ ปลัดอำเภอประจำตำบล กำนันตำบลเหมืองหม้อ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมตำบลเหมืองหม้อ ร่วมต้อนรับนายธนชัย อาจหาญ เลขานุการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดแพร่ ที่ได้ลงพื้นที่ในการเตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ในนามเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ ทีม One Home พม.จังหวัดแพร่ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนใากครับ ที่ร่วมกันในวันนี้ แล้วพบกันวันเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเหมืองหม้อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น