คณะกรรมาธิการฯ ติดตามรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ USO (USO Net)

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อโครงการ USO (USO Net) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการ ยกระดับชีวิตประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (27 ม.ค. 65) เวลา 11.00 น. ที่ อาคารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net) โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ USO (USO Net) ภายในโรงเรียนชลประทานผาแตก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C หรือเน็ต USO) เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงาน คณะอาจารย์ นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และรับทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ต่อมาเวลา 14.00 น. ได้เดินทางไปติดตามโครงการเน็ตประชารัฐ (WiFi หมู่บ้าน) ที่บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ประชาชนมักจะใช้งานอินเทอร์เน็ต USO สำหรับการค้าขายออนไลน์ และความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่ ต้องการให้เพิ่มจุดติดตั้งในการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น สามารถใช้งานที่บ้านได้ เพื่อความสะดวกและสามารถใช้งานกันได้อย่างทั่วถึง

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวถึงการเดินทางมาของ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เพื่อติดตามดูโครงการ (USO Net) และโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกับคนในเมือง ซึ่งพบว่า ทั้ง 2 โครงการนี้ ได้รับการตอบรับที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้งาน แต่โครงการนี้ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อบกพร่อง ในส่วนของข้อดี เช่น เวลาที่ต้องเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เด็กนักเรียนไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ ก็จะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตประชารัฐช่วยได้ส่วนหนึ่ง เพราะบางครอบครัวไม่สะดวกที่จะสมัครใช้เน็ตเป็นรายเดือน เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ข้อดีอีกประการหนึ่ง คือสามารถใช้ในการสืบหาข้อมูลในเรื่องต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ หรือใช้ในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อบกพร่องที่เห็นว่าควรมีการเพิ่มเติม แก้ไข อาทิ ปัญหาอินเทอร์เน็ตประชารัฐ มีความเร็วเน็ตที่ค่อนข้างช้า ทำให้มีการจำกัดจำนวนคนในการเข้าถึง ทั้งนี้จะทำการเสนอแนะไปยังรัฐบาลให้ช่วยเพิ่มความเร็วเน็ตขึ้น อีกประการหนึ่งก็คือ รัศมีในการกระจายสัญญาณ พบว่า พี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะให้ขยายรัศมีอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งจะนำข้อมูลต่างๆ กลับไปพิจารณา และจะเสนอแนะไปยังรัฐบาล ขอให้รัฐบาลมีการประเมินว่าถ้าพื้นที่ใดที่ยังต้องใช้ประโยชน์อยู่ ก็ขอให้ขยายโครงการนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น