(มีคลิป) เกิดไฟป่าในพื้นที่ อ.ปาย ถี่ยิบมากขึ้น จนท.ต้องทำงานกันอย่างหนัก เพื่อควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้น

เกิดไฟป่าในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ถี่ยิบมากขึ้น เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย ต้องทำงานกันอย่างหนัก เพื่อควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้น สาเหตุมาจากการลอบเผาป่าของราษฎรในพื้นที่ เพื่อหวังเก็บหาของป่า

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นายชิติพันธ์ พยายาม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อศูนย์อำนวยการควบคุมไฟป่าและหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน ว่า เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้ร่วมกันตรวจสอบจุด Hotspots ระบบดาวเทียม SUOMI-VIIRS-C2 พบมีไฟป่าบริเวณท้องที่บ้านสบสา หมู่ 4 ต.เมืองแปง จึงได้จัดกำลังออกไปทำการดับไฟป่า ผลการปฏิบัติงาน สามารถดับได้บางส่วน เนื่องจากไฟได้ขยายเป็นบริเวณกว้าง และลุกลามเขาพื้นที่เขาสูงชัน จึงได้ทำแนวควบคุมไฟไว้รอบบริเวณ ต่อมาพบจุดไฟป่า ท้องที่บ้านแพมกลาง ม.5 ต.ทุ่งยาว  และได้จัดส่งกำลังออกไปทำการดับไฟเช่นกัน

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ อ.ปาย พบว่า มีการลอบจุดไฟเผาป่าบ่อยครั้งและถี่มากขึ้น คาดว่าในห้วงนี้ เป็นการจุดไฟเผาป่าเพื่อหวังล่าสัตว์ และเตรียมพื้นที่เก็บหาของป่า คือต้นผักหวานป่าในท้องที่ ที่มักจะออกก่อนฤดูปกติทั่วไปของภาคเหนือและมีราคาสูง เนื่องจากได้รับความนิยมจากประชา ชนทั่วไป ทำให้มีการลอบเผาป่ามากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น