ผบก.ภ.จว.เขียงใหม่ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับรพ.มหาราชนครเชียงใหม่

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เขียงใหม่ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารหอประชุม ภ.จว.เชียงใหม่ หลังใหม่ โดยมีข้าราชการตำรวจจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตรวม 79 นาย บริจาคได้ 43 นาย รวมจำนวนโลหิตบริจาค 19,350 ซีซี

ร่วมแสดงความคิดเห็น