โควิด19 จ.แพร่ วันวันนี้พบอีก 23 ราย ยอดสะสมยังไม่ถึงเดือนขึ้น 469 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่แจ้งว่าพบใน5อำเภอ 23 ราย..สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565 วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 23 ราย อ.เมือง 4 ราย

-อ.ร้องกวาง 2 รายอ.สูงเม่น 9 ราย อ.วังชิ้น 3 ราย
-อ.หนองม่วงไข่ 5 รายผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 469 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 6 ราย

รายละเอียดแต่ละหมู่บ้านและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อดูจากตาราง ป้องกันตนเอง ฉีดวัคซีนให้ครบ ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด สงสัยให้ตรวจหาเชื้อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น