อำเภอสูงเม่น เข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เขตต.น้ำชำปิดวัด ปิดตลาดบวกโป่งห้ามชนไก่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้นางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นายสันติ บุญดา ผช.สาธารณสุข ประชุมร่วมกับชุดปฎิบัติการตำบลน้ำชำประชุมร่วมกันเพื่อปฏิบัติการจำกัดวงระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลน้ำชำจาก cluster ม.2 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่นจ.แพร่ สรุปสถานการณ์ในพื้นที่

-ผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน 26 ราย เสี่ยงสูง 33 ราย จะทำการตรวจ ATK อีก 2 ครั้งในDay 5 และDay 10
-ประกาศปิดวัดบวกโป่งวันที่ 28 มกราคม- 6 กุมภาพันธ์ 2565 จะทำการเปิดวัดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
-ปิดตลาดบวกโป่งทำความสะอาดวันที่ 30-31 มกราคม 2565 และให้ทำบัญชีผู้ค้าแยกผู้ค้าประจำและขาจร ประวัติการฉีดวัคซีนและการสุ่มตรวจ ATK ผู้ค้าผู้ประกอบการในวันที่ 31 มกราคม 2565
-ให้ฝ่ายปกครองตำบลน้ำชำ จัดชุดปฏิบัติการลาดตะเวนเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบเปิดบ่อนพนันชนไก่ในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น