ร.ร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ต้อนรับคณะครู ร.ร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.นราพร ตาคำแสง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ และคณะครู อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงานแผนการเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น