ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมจัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมบริจาค เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ได้แก่ สหกรณ์นครล้านนาเดินรถ จำกัด, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (สาขาเชียงใหม่), สภ.แม่ปิง, สภ.เมืองเชียงใหม่ และธนาคารออมสิน ภาค 8 ร่วมสนับสนุนดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565


ทั้งนี้ ทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันที่ประชาชนชาวไทย และสังคมทั่วไป ได้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย ที่ได้ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ทำให้บางท่านต้องตกอยู่ในสภาพพิการทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสิทธิที่ได้รับ แต่ยังไม่เพียงพอต่อสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้จัดทำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกออกจำหน่าย โดยนำรายได้ดังกล่าวนำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น