ชาวบ้านแม่กระต๋อม อ.วังชิ้น รวมพลังสามัคคี พร้อมใจทำแก้มลิง กั้นน้ำสรอยไว้ใช้ในหน้าแล้ง

ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านแม่กระต๋อม เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ชาวบ้านแม่กระต๋อม โดยการนำของ สานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก อ.วังชิ้นจ.แพร่ ศิริเทพ วงศ์ไข่ รอง นายก อบต.ป่าสัก พร้อม สฤษดิ์ ชัยชนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 จิตกร เหล่าชัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 พร้อมด้วยจิตอาสาและชาวบ้านแม่กระต๋อม ทั้งสามหมู่บ้านประมาณ 3,000 คน ช่วยกันพัฒนาแก้มลิงหน้าวัดแม่กระต๋อม โดยทำกระสอบทรายกั้นลำน้ำสรอย เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคช่วงหน้าแล้ง และทางหมู่บ้านได้ขอความร่วมมือชาวบ้านทุกคน ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อย่าทิ้งเศษขยะมูลฝอยลงแม่น้ำสรอย

ร่วมแสดงความคิดเห็น